Om FC Växjö

Vår klubbhistoria

Föreningen bildades 1989 av många fotbollsintresserade som av olika anledningar inte kunde delta i befintliga föreningar och startade föreningen PARS idrottsförening, som i huvudsak bestod föreningens medlemmar av perser där av också namnet. Idrottsmässigt var föreningen …… Läs mer!

SAMHÄLLSENGAGEMANG

FC Växjö arbetar inte bara med konkret idrottsverksamhet utan också idrottspolitiskt. Föreningen lämnade in en rapport till kommunen följt av besök hos ledande politiker gällande Araby och Arabys utvecklingsbehov under maj 2006. Rapporten som heter Araby in i framtiden …. Läs mer!