Samhällsengagemang

Vi brinner för ett fantastiskt Växjö

FC Växjö arbetar inte bara med konkret idrottsverksamhet utan också idrottspolitiskt. Föreningen lämnade in en rapport till kommunen följt av besök hos ledande politiker gällande Araby och Arabys utvecklingsbehov under maj 2006. Rapporten som heter Araby in i framtiden handlar om barns inaktivitet, samt områdets behov av upprustning för den organiserade och spontana idrotts och kulturverksamheten.

Rapporten bygger på dels insamlat material från boende, föreningar, barn men också från hyresbolagens insamlade material från intervjuarbete med hyresgäster samt från Polismyndighetens trygghetsmätning i kommunen, där vi plockat fram resultat om just Araby. I polisens trygghetsmätning fanns Araby överst när det gäller destruktivitet ex. brottsstatistik, otrygghetskänsla, inaktivitet men på topp när det gäller bra vägar, framkomlighet och fina park/grönområden, detta i förhållande till hela länets kommuner.

Idag finns beslut om att anlägga en allaktivitetshall. Ombyggnation av fotbollsplanen. Utveckling av park och lekplatser m.m. FC Växjö värnar om sina medlemmar och står för jämlikhet, därav innehåller föreningslogotypen två armar av olika färger som stöttar varandra.

Idrott & Skola

Idrott & Skola är ett samarbete mellan Bergendahlska IF/FC Växjö och Bokelundskolan, har verksamhet fyra-fem dagar i veckan. Idrott & skola bedrivs måndag till torsdag 3 timmar per dag i Bokelundskolans gymnastiksal.

Idrott & Skola består av 4 olika aktiviteter för barn i åldern 6 – 12. Fria Aktiviteter finns 4 timmar per vecka för barn i åldern 10–12. Då har barnen möjlighet att välja vad de vill göra.

Det finns Lek & Lär Fotboll för barn i åldern 8–9 då de får välja lekar och spela fotboll. Lek & Lär Fotboll finns även för barn i åldern 6-7. Fotbollsspel är delvis uppdelat i tjej- och kill fotboll.

Arbetsverksamhet

(1)Ungdom i Centrum (UNIC); föreningen har två föreningsanställda via UNIC med koncentrerat arbete i centrum i samarbete med UNIC.

(2) Sommarverksamhet; Sedan flytten till Araby har föreningen haft sommarverksamhet för främst barn och ungdomar men också för familjer.

Sommaren är också en frustrerande tid för många ungdomar som inte har möjlighet att få sommararbete, vilket FC Växjö tagit till sig. Varje sommar ger FC växjö minst 60 ungdomar möjlighet till sommararbete inom olika verksamheter.